List of pieces on cassette tapes

Cassette one   “Futaiken reibo” group

Side one Uramoto Setcho “Reibo”
Watazumi doso “Reibo”
Yokoyama Katsuya “Reibo”
Side two Jin Nyodo “Futaiken den ‘Reibo'”
Sakai Chikuho II “Futaiken reibo”

Cassette two   “Shôganken riebo” group

Side one Watazumi doso “Furin”
Yokoyama Katsuya “Shôganken reibo”
Iwamoto Yoshikazu “Furin”
Side two Jin Nyodo “Shôganken den ‘Reibo'”
Sakai Chikuho II “Shôganken reibo”